Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN LIÊN HOA

Thứ 5, 04/08/2022
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Căn cứ đơn báo mất của cổ đông: Nguyễn Liên Hoangày 04/08/2022

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

Sổ gốc

  • Tên cổ đông: Nguyễn Liên Hoa      
  • Số CMT/Hộ chiếu: 012002760     Cấp ngày: 10/04/1997    Tại: Hà Nội
  • Mã cổ đông: VCBPT00086
  • Số cổ phần sở hữu: 281( Hai trăm tám mươi mốt) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Liên Hoa

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tác Nghiệp Chứng khoán Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính: 024.39366990 (máy lẻ: 638,636)                  
  • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 699,629)                  

Kính báo !

Theo VCBS