Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Thứ 3, 16/03/2021
  • Căn cứ Bản Công Bố Thông Tin Ngày 15 tháng 05 năm 2018 do Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“TCPH”) công bố;
  • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng số 01/2018/VCBS-DVKH ngày 15 tháng 05 năm 2018 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
  • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai ngày 08/02/2021

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sau:

  • Tên Người Sở Hữu TP: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Gia Lai
  • Số ĐKKD: 0100112437-027               Cấp ngày: 28/08/2015 Tại: Sở KH&ĐT Gia Lai
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: GEG_BOND_2018_01_001
  • Số Trái phiếu sở hữu: 270 (Hai trăm bảy mươi) trái phiếu

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Công ty TNHH Chứng Khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam với tư cách là Đại lý Đăng Ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển Nhượng sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính: 024.39366990 (máy lẻ: 196)                    Fax: 024.39367522
  • Chi nhánh TP.HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)      Fax: 028.38200771
  • Chi nhánh Đà Nẵng: 0236.38888991 (máy lẻ: 822)         Fax: 0236.3888881

Kính báo!

Theo VCBS