Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA CTCP VĨNH SƠN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI SỞ HỮU

Thứ 5, 16/09/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sở hữu như sau:
1.    Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
2.    Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Vĩnh Sơn
3.    Địa chỉ: 13-S1, Khu đô thị Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
       4.  Vốn điều lệ: 1.150.000.000.000 đồng
5.    Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh theo lô: 4.588.500 cổ phần (01 lô)
6.    Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT
Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 01 NĐT         Cá nhân trong nước: 01 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                  Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
7.    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 9.177.000 cổ phần
Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 4.588.500 cổ phần
      Cá nhân trong nước: 4.588.500 cổ phần
      Tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần theo lô
      Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần theo lô
8.    Thời hạn nộp phiếu chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 21/09/2021
9.    Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 14 giờ 30 phút 21/09/2021.

Theo VCBS