Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thứ 6, 08/04/2022

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-ĐTKDV ngày 10/03/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:
1.    Tên tổ chức phát hành    : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
-     Địa chỉ    : 207D, Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
-      Số điện thoại    :     (0275) 38 22 315    Số fax: (0275) 38 22 319
2.    Ngành nghề kinh doanh    :    Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Thi công xây dựng, san lắp mặt bằng; Khai thác
cát sông; Vận tải hàng hóa; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình dân dụng, công nghiệp…
3.    Vốn điều lệ công ty (VĐL)    :    40.490.060.000 đồng.
4.    Vốn của SCIC    :    20.146.260.000 đồng (tương ứng 49,76% vốn điều lệ).
5.    Điều kiện tham dự bán đấu giá cả    :    Tất cả các nhà đầu tư Trong nướ c đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu
lô    giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
6.    Tổ chức tư vấn    :    Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua bán đấu giá cả lô
-    Loại cổ phần bán đấu giá    :    Cổ phần phổ thông.
-    Mệnh giá    :    10.000 đồng/cổ phần.
-    Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá    :    2.014.626 cổ phần (chiếm 49,76% vốn điều lệ).
-    Tổng số lô cổ phần đấu giá:    :    01 lô
-    Số lươṇg cổ phần/lô cổ phần    :    2.014.626 cổ phần
-    Giá khởi điểm 01 lô cổ phần    :    138.117.000.000 đồng.
-    Bước giá    :    1.000.000 đồng/ lô cổ phần
-    Số mức giá    Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá.
-    Phương thức bán    :    Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần.
-    Số lượng cổ phần mua  tối thiểu đối    :    2.014.626 cổ phần với nhà đầu tư trong nước
-    Số lượng cổ phần mua tối đa đối với    :    2.014.626 cổ phần nhà đầu tư trong nước:
-    Tiền đặt cọc:    :    10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm đấu giá bằng đồng Việt
Nam.
-    Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước    :    0 cổ phần. ngoài được phép mua:
8.    Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 06/4/2022 đến 16h00 ngày 19/4/2022 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán Đấu giá cả lô, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán FPT và các đại lý bán đấu giá).
9.    Thời gian nộp Phiếu tham dự bán đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 25/04/2022 tại các Đại lý đấu giá.
10.    Tổ chức bán đấu giá
-    Thời gian    :    Bắt đầu lúc 9h00 ngày 27/04/2022.
-    Địa điểm    :    SỞ  GIAO DICH CHỨ NG KHOÁ N THÀ NH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần    :    Từ ngày 28/04/2022 đến ngày 04/05/2022.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc    :    Từ ngày 28/04/2022 đến ngày 06/05/2022.

Tài liệu đính kèm.

Theo VCBS