Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ QUỐC

Thứ 2, 07/12/2020

Căn cứ Nghị quyết số 962/NQ-HĐTV ngày 30/11/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và thông qua Bản công bố thông tin chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:  

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ QUỐC
Địa chỉ: 143 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang..
Điện thoại: 077 399 3939                 Fax: 077 399 3940            
2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông.  
3.    Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng, tương đương 50.000.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 280.000 cổ phần (tương đương 13,31% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành
5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.  
6.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 280.000 cổ phần.
8.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 07/12/2020 đến 16h00 ngày 18/12/20200 tại các Đại lý đấu giá.  
9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 24/12/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 28/12/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/12/2020 đến ngày 04/01/2021 tại các Đại lý đấu gía.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 29/12/2020 đến ngày 05/01/2021tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS