Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP DO BỘ XÂY DỰNG NẮM GIỮ

Thứ 6, 30/10/2020

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-BXD ngày 20/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:  

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP.
Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.24) 39760271                 Fax: (84.24) 39762153            
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp điện...
3. Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng, tương đương 110.000.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 44.583.500 cổ phần, chiếm 40,53% vốn điều lệ.
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.  
6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 23.030 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 44.583.500 cổ phần.
8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ  ngày 02/11/2020 đến 16h00 ngày 17/11/2020 tại các Đại lý đấu giá.  
9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 16/11/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 25/11/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 26/11/2020 đến ngày 02/12/2020tại các Đại lý đấu gía.
12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 26/11/2020 đến ngày 02/12/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Theo VCBS