Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Thứ 2, 02/11/2020

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 236/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2020, Công ty Cổ phần Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:  

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (IJC).
Địa chỉ: Số 230 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3848 789             Fax: (0274) 3848 678            
2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản.
3.    Vốn điều lệ: 1.370.973.230.000 đồng, tương đương 137.097.323 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 80.000.000 cổ phần, chiếm 58,35% vốn điều lệ.
5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.  
6.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 80.000.000 cổ phần.
8.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ  ngày 02/11/2020 đến 16h00 ngày 20/11/2020 tại các Đại lý đấu giá.  
9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 16/11/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 30/11/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/12/2020 đến ngày 10/12/2020 tại các Đại lý đấu gía.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 01/12/2020 đến ngày 10/12/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS