Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA NHÀ KHÁCH BÔNG SEN

Thứ 2, 07/12/2020

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Nhà khách Bông Sen, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:  

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: NHÀ KHÁCH BÔNG SEN
Địa chỉ: Số 60 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 5, thành phố vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: (0293) 3600 123                    
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh phòng ngủ; kinh doanh ăn uống, nhà hàng ca nhạc, tổ chức đám cưới, lễ hội; Dịch vụ phục vụ khách tại nhà khách; ….
3. Vốn điều lệ: 93.000.000.000 đồng, tương đương 9.300.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.899.200 cổ phần, chiếm 63,43% vốn điều lệ.
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.  
6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.899.200 cổ phần.
8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 07/12/2020 đến 16h00 ngày 23/12/2020 tại các Đại lý đấu giá.  
9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 29/12/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 31/12/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/01/2021 đến ngày 09/01/2021 tại các Đại lý đấu gía.
12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm.

 

Theo VCBS