Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

Thứ 2, 22/03/2021

Căn cứ Giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 01/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông (Ông Phan Tuấn Nghĩa), Ban tổ chức đấu giá bán cổ phiếu thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như saun hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp có cổ phiếu được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
Địa chỉ: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 5411 0088                            
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản
3. Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng), tương đương 160.000.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 16.000.000 cổ phiếu (chiếm 10% vốn điều lệ)  
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.  
6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 16.000.000 cổ phần.
8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 19/03/2021 đến 16h00 ngày 09/04/2021 tại các Đại lý đấu giá.   
9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 15/04/2021 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 19/04/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 20/04/2021 đến ngày 29/04/2021 tại các Đại lý đấu gía.
12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 20/04/2021 đến ngày 27/04/2021 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm.

Theo VCBS