Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Thứ 6, 02/04/2021

Căn cứ Giấy chứng nhận số 28/GCN-UBCK ngày 22/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phiếu thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp có cổ phiếu được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 02203 755 997                            
2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa (PP, PE); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, dân dụng khác; Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản phẩm nhựa (PP, PE);...
3.    Vốn điều lệ: 2.217.599.740.000 (Hai nghìn hai trăm mười bảy tỷ năm trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn) mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 75.000.000 cổ phiếu (chiếm 10% vốn điều lệ)  
5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.  
6.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 75.000.000 cổ phần.
8.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 02/04/2021 đến 16h00 ngày 22/04/2021 tại các Đại lý đấu giá.   
9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 28/04/2021 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/05/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 05/05/2021 đến ngày 14/05/2021 tại các Đại lý đấu gía.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 05/05/2021 đến ngày 11/05/2021 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS