Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CTCP HÓA CHẤT VIỆT TRÌ DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Thứ 6, 08/07/2022

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty CP Hóa chất Việt Trì
Địa chỉ: Phố Sông Thao, Phuờng Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa chất
Vốn điều lệ: 109.880.590.000 đồng
Hình thức chào bán cạnh tranh: Chào bán cạnh tranh
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 66.046 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh:    1.921.600 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    1.921.600 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 08 giờ ngày 08/07/2022 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/07/2022
+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/07/2022
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:
+ Thời gian:    09h00 ngày 28/07/2022
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 29/07/2022 đến 16 giờ ngày 04/08/2022
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/07/2022 đến ngày 03/08/2022

File đính kèm:

0. Quy che chao ban canh tranh hoa chat viet tri.doc

Ban CBTT chao ban canh tranh Vinachem tai HVT.pdf

BCTC kiem toan nam 2020 HVT.pdf

BCTC kiem toan nam 2021 HVT.pdf

CV xac nhan co phan lan 2.pdf

Chung thu tham dinh gia.pdf

Dieu le to chuc va hoat dong HVT.pdf

Giai trinh BCTC kiem toan nam 2020 HVT.pdf

Giay DKKD Thay Doi Lan 11 HVT.pdf

Giay DKKD Vinachem lan 5.pdf

QD 16 05_01_2018 TTCP.pdf

Van ban 2375 05_05_2021 VPCP.pdf

Van ban 536 14_04_2021 UBQLV.pdf

Theo VCBS