Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CTCP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thứ 6, 08/07/2022

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên
Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp ...
Vốn điều lệ: 140.833.570.000 đồng
Hình thức chào bán cạnh tranh: Chào bán cạnh tranh trọn lô
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 316.213.000.000 đồng/lô cổ phần
Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ
Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh:    13.919.957 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    13.919.957 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/07/2022 đến 16h00 ngày 29/07/2022
+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/08/2022
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:
+ Thời gian:    09h00 ngày 05/08/2022
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 05/08/2022 đến 16 giờ ngày 11/08/2022
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 05/08/2022 đến ngày 11/08/2022

File đính kèm:

BCTC kiem toan 2020.pdf

BCTC kiem toan 2021.pdf

CBTT chao ban canh tranh.PDF

CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

Dieu le HTTN.pdf

DKKD HTTN.pdf

Giay chung nhan so huu co phan cua SCIC tai HTTN.PDF

NQ HDTV phe duyet phuong an chuyen nhuong cua SCIC tai HTTN.PDF

Phu luc 1 Danh sach dai ly chao ban canh tranh.doc

QD chao ban canh tranh co phan cua SCIC tai HTTN.pdf

Quy che chao ban canh tranh.docx

Quyet dinh so 1001 QDTTg.pdf

Thong bao chao ban canh tranh.doc

Theo HNX