Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

Thứ 2, 20/06/2022

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV ngày 08/03/2022 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long.
- Địa chỉ : 91-93 Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long.
- Số điện thoại : (84-270) 3823 759 Số fax: (84-270) 3833 285
2. Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình công ích
3. Vốn điều lệ công ty (VĐL) : 26.535.500.000 đồng.
4. Vốn của SCIC : 19.377.700.000 đồng (tương ứng 73,03% vốn điều lệ).
5. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh cả lô : Tất cả các nhà đầu tư Trong nướ c đáp ứng các điều kiện theo quy định tại
Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần
Địa ốcVĩnh Long.
6. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh cả lô
- Loại cổ phần chào bán cạnh tranh : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 1.937.770 cổ phần (chiếm 73,03% vốn điều lệ).
- Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh: : 01 lô
- Số lượng cổ phần/lô cổ phần : 1.937.770 cổ phần
- Giá khởi điểm 01 lô cổ phần : 75.285.000.000 đồng.
- Bước giá : 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
- Số mức giá Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham chào bán
cạnh tranh.
- Phương thức bán : Chào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần.
- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước : 1.937.770 cổ phần
- Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: : 1.937.770 cổ phần
- Tiền đặt cọc: : 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh bằng đồng Việt Nam.
- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: : 0 cổ phần.
⦁ Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Trước 15h00 ngày 14/07/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.
⦁ Tổ chức chào bán cạnh tranh
⦁ Thời gian : Bắt đầu lúc 15h00 ngày 18/07/2022.
⦁ Địa điểm : SỞ GIAO DICH CHỨ NG KHOÁ N THÀ NH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
⦁ Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 19/07/2022 đến ngày 25/07/2022.
⦁ Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 19/07/2022 đến ngày 25/07/2022.
Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long và các tài liệu liên quan trên website: http://www.scic.vn; http://www.hsx.vn; http://www.bvsc.com.vn và các đại lý chào bán cạnh tranh.

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS