Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thứ 6, 24/06/2022

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-ĐTKDV ngày 01/6/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

1.    Tên tổ chức phát hành    :    Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
-    Địa chỉ    :    207D, Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
-    Số điện thoại    :    (0275) 38 22 315    Số fax: (0275) 38 22 319
2.    Ngành nghề kinh doanh    :    Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các mặt hàng trang trí nội thất
3.    Vốn điều lệ công ty (VĐL)    :    40.490.060.000 đồng.
4.    Vốn của SCIC    :    20.146.260.000 đồng (tương ứng 49,76% vốn điều lệ).
5.    Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh cả lô    :    Tất cả các nhà đầu tư Trong nướ c đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
6.    Tổ chức tư vấn    :    Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh cả lô
-    Loại cổ phần chào bán cạnh tranh    :    Cổ phần phổ thông.
-    Mệnh giá    :    10.000 đồng/cổ phần.
-    Tổng số lượng cổ phần chào bán    :    2.014.626 cổ phần (chiếm 49,76% vốn điều lệ).
-    Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh:    :    01 lô
-    Số lượng cổ phần/lô cổ phần    :    2.014.626 cổ phần
-    Giá khởi điểm 01 lô cổ phần    :    138.117.000.000 đồng.
-    Bước giá    :    1.000.000 đồng/ lô cổ phần
-    Số mức giá      :    Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham chào bán cạnh tranh.
-    Phương thức bán    :    Chào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần.
-    Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với   nhà đầu tư trong nước    :    2.014.626 cổ phần
-    Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà    đầu tư trong nước    :      2.014.626 cổ phần
-     Tiền đặt cọc:    :    10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh bằng đồng Việt Nam.
-    Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài  được phép mua:    :    0 cổ phần.

8.    Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 30/06/2022 đến 16h00 ngày 11/07/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán FPT và các đại lý chào bán cạnh tranh).
9.    Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Trước 15h00 ngày 15/07/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.
10.    Tổ chức chào bán cạnh tranh
-    Thời gian    :    Bắt đầu lúc 09h00 ngày 19/07/2022.
-    Địa điểm    :    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần    :    Từ ngày 20/07/2022 đến ngày 26/07/2022.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc    :    Từ ngày 20/07/2022 đến ngày 26/07/2022.
Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre và các tài liệu liên quan trên website: http://www.scic.vn; http://www.hsx.vn; www.fpts.com.vn; www.vlxdbentre.com và các đại lý chào bán cạnh tranh.

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS