Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC

Thứ 5, 28/04/2022

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-ĐTKDV ngày 18/03/2022 của Tổng giám đốc Tổng Côngty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức;Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau: 

 

1.Tên tổ chức pháthành 

: 

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. 

-Địachỉ 

: 

Số 318 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

-Số điệnthoại 

: 

84-254 3961689Số fax: 84-254 3961 986 

2.Ngành nghề kinhdoanh 

: 

Xây dựng công trình dân dụng;… 

3.Vốn điều lệ công ty(VĐL) 

: 

17.420.000.000 đồng. 

4.Vốn củaSCIC 

: 

11.520.000.000 đồng (tương ứng 66,13% vốn điều lệ). 

5.Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh cả lô 

: 

Tất cả các nhà đầu tư Trong nướ c đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. 

6.Tổ chức tư vấn 

: 

Công ty cổ phần Chứng khoán phố Wall. 

7.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh cả 

-Loại cổ phần chào bán cạnhtranh 

: 

Cổ phần phổ thông. 

-Mệnh giá 

: 

10.000 đồng/cổ phần. 

-Tổng số lượng cổ phần chàobán 

: 

1.152.000 cổ phần (chiếm 66,13% vốn điều lệ). 

-Tổng số lô cổ phần chào bán cạnhtranh: 

: 

01 lô 

-Số lươṇ g ̉ phần/lô ̉phần 

: 

1.152.000 cổ phần 

-Giá khởi điểm 01 lô cổphần 

: 

32.760.000.000 đồng. 

-Bướcgiá 

: 

1.000.000 đồng/ lô cổ phần 

-Số mứcgiá 

 

Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham chào bán cạnh tranh. 

-Phương thứcbán 

: 

Chào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần. 

-Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trongnước 

: 

1.152.000 cổ phần 

-Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trongnước: 

: 

1.152.000 cổ phần 

-Tiền đặtcọc: 

: 

10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh bằng đồng Việt Nam. 

-Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 

: 

0 cổ phần. 

 

Theo VCBS