Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Thứ 6, 15/07/2022

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
Địa chỉ: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và công nghiệp; Dịch vụ phụ trợ xây dựng cầu đường; ....
Vốn điều lệ: 419.080.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 194.565.000.000 đồng/lô cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh:    10.500.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    10.500.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h30 ngày 18/07/2022 đến 16h00 ngày 03/08/2022
+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/08/2022
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:
+ Thời gian:    09h00 ngày 10/08/2022
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 16/08/2022
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 16/08/2022

File đính kèm:

1. Quy che dau gia.docx

10. BCTC rieng 2021.PDF

11.BCTC rieng Quy I.2022.PDF

2. Ban CBTT.pdf

3. QD so 185 vv phe duyet phuong an chao ban.pdf

4. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf

5. Thong bao so 990 UBQLVNN.pdf

6. Xac nhan so huu co phan.pdf

7. Giay DKKD.pdf

8. BCTC HN 2021.PDF

9. BCTC hop nhat Quy I.2022.PDF

Theo HNX