Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH

Thứ 5, 04/08/2022

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tổ chức bán thanh lý tài sản là các Tài sản cố định và Công cụ lao động.

I.   Chi tiết tài sản thanh lý:

-    Chi tiết theo Danh sách đính kèm.

-    Giá tối thiểu cả lô tài sản thanh lý là: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn./.).

II.  Đối tượng mua:

Tất cả tổ chức và cá nhân từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự quan tâm tới việc mua tài sản thanh lý (sau đây gọi là “Nhà đầu tư”).

III. Hình thức thanh lý:

-    Phương thức thanh lý: bán cả lô tài sản thanh lý theo thỏa thuận căn cứ vào Đơn đăng ký mua của Nhà đầu tư.

-    Địa điểm tổ chức thanh lý, nhượng bán tài sản: Phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Tầng 8 tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.).

-    Nhà đầu tư quan tâm gửi Đơn đăng ký mua (theo mẫu đính kèm) và gửi thư theo chế độ Mật về địa chỉ (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện):

Hội đồng thanh lý tài sảnCông ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tầng 8 tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trên bì thư ghi rõ: (Thư tham gia chào giá tài sản thanh lý).

-    Tiêu chí lựa chọn người mua: nhà đầu tư trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm cho cả lô tài sản.

-    Sau 02 ngày kể từ ngày VCBS thông báo trúng chào giá mà nhà đầu tư được chọn không tới trụ sở VCBS và ký Hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn trên có giá chào cao tiếp theo .

-    Trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tổ chức, cá nhân mua tài sản thanh lý giao tiền và nhận hàng.

IV.    Thời gian đăng ký, nhận thư chào giá và tiền đặt cọc

-    Thư chào giá phải gửi kèm phiếu thu tiền đặt cọc số tiền: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn./.).

-    Các tổ chức, cá nhân muốn tham gia chào giá liên hệ Hội đồng thanh lý tài sản VCBS (theo thông tin mục VI bên dưới) để nộp tiền cọc đồng thời giữ phiếu thu và gửi bản sao phiếu thu này kèm theo phiếu chào giá. Nếu bản chào giá nào mà không thực hiện đặt cọc được xem như không hợp lệ và VCBS sẽ loại bỏ bản chào đó.

-    Sau khi thông báo không trúng giá, VCBS sẽ trả lại tiền đặt cọc theo thông tin trên Đơn đăng ký mua tài sản thanh lý.

-    Nhà đầu tư quan tâm có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ với VCBS để tìm hiểu về tài sản thanh lý từ 8h30 ngày 05/08/2022 đến 17h00 ngày 16/08/2022.

-    Thời hạn cuối cùng nhận Đơn đăng ký mua là: 17h00 ngày 16/08/2022 (tính theo ngày nhận trực tiếp hoặc dấu bưu điện đóng trên phong bì thư). Đơn đăng ký mua gửi về sau thời điểm 17 giờ ngày 16/08/2022 được coi là không hợp lệ và bị loại.

V.    Công bố kết quả thanh lý tài sản:

-    Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận đơn Đăng ký mua tài sản thanh lý, VCBS thông báo kết quả thanh lý tài sản trên Website VCBS và Trụ sở chính VCBS.

-    VCBS sẽ gửi thư thông báo cho người trúng hoặc không trúng chào giá theo địa chỉ, số điện thoại được cung cấp trên thư tham gia chào giá.

VI.    Thông báo khác:

Tổ chức, cá nhân quan tâm liên hệ theo địa chỉ sau:

Hội đồng thanh lý tài sản

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tầng 8 tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số điện thoại: 0904690599

Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Quỳnh Hoa

Theo VCBS