Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC ĐĂNG KÝ MUA PHÁT HÀNH THÊM CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP NHẰM HỖ TRỢ KHÓ KHĂN TRONG GIAI ĐOẠN COVID

Thứ 6, 27/08/2021

Căn cứ :

• Hợp đồng cung cấp dịch vụ Đại lý đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký năm 2021 số 01-HVN-VCBS-2021 ngày 29/07/2021  giữa Tổng Công ty Hàng không – CTCP (HVN) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) và Phụ lục kèm theo.

• Thông báo của VCBS về việc Hướng dẫn các giao dịch thực hiện quyền mua cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP ngày 04/08/2021

• Phụ lục 1.1/2021/HVN-VCBS-2021 ngày 27 tháng 08 năm 2021.

Liên quan đến đợt thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP năm 2021 (mã chứng khoán HVN), trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp trên hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo hướng dẫn bổ sung giao dịch đăng ký mua phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu HVN  như sau:

1. Đối tượng:

Các cổ đông sở hữu quyền mua phát hành thêm HVN có nhu cầu đăng ký mua phát hành thêm nhưng không thể trực tiếp đến các Điểm giao dịch của CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VCBS (do tuân thủ các quy định giãn cách để phòng chống dịch bệnh).

2. Thủ tục thực hiện quyền mua:

a. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 05/08/2021 đến 14h00 ngày 14/09/2021

b. Thủ tục thực hiện:

- Cổ đông sở hữu quyền mua hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký đặt mua bằng cách gửi Thư điện tử (email) đăng ký mua đến VCBS và nộp tiền đặt mua chứng khoán vào tài khoản ngân hàng của VCBS.

- Cổ đông gửi đăng ký mua theo thư điện tử tại địa bàn nào phải thực hiện nộp tiền vào tài khoản ngân hàng tại địa bàn đó (quy định tại Mục 3 thông báo này).

- Cổ đông đăng ký đặt mua, nộp tiền đặt mua sau thời hạn quy định (sau 14h00 ngày 14/09/2021) sẽ không được thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

c. Hồ sơ gửi kèm Thư điện tử (email):

- Nội dung Thư điện tử cần đảm bảo có đầy đủ thông tin: [Tên cổ đông], [Số CMND/CCCD/GPĐKKD..], đăng ký mua [số lượng chứng khoán mua] phát hành thêm HVN năm 2021.

- 01 bản sao CMND/CCCD/ĐKKD… còn hiệu lực (gửi kèm email)

(Nếu CMTND/CCCD/ĐKKD… đã thay đổi không giống với thông tin cổ đông hiện hữu cần thực hiện gửi bổ sung CMTND/CCCD/ĐKKD theo thông tin cổ đông hiện hữu và thực hiện  thủ tục thay đổi tin theo quy định).

- 01 bản sao biên lai nộp tiền (hoặc tài liệu chứng minh đã nộp tiền) (gửi kèm email).

3. Thư điện tử và tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua chứng khoán:

a. VCBS Hội sở chính:

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  04.39366993 (ext: 194)

Hộp thư điện tử (Email):   dichvukhachhang.ho@info.vcbs.com.vn

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:• Số tài khoản: 0011004206033

• Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam

• Mở tại: VCB SGD

• Nội dung: Tên cổ đông/ Số CMTND/GPĐKKD nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN năm 2021/Số điện thoại cổ đông

b. VCBS chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, toà nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 028.38200799 (ext: 621;630;625;629;626)

Hộp thư điện tử (Email): dvkh.hcm@info.vcbs.com.vn

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:

• Số tài khoản: 0371003749395

• Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN HCM

• Mở tại: VCB CN Tân Định

• Nội dung: Tên cổ đông/ Số CMTND/GPĐKKD nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN năm 2021/Số điện thoại cổ đông

c. VCBS chi nhánh Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 12, số 251 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: 02363.888991 (ext: 822)

Hộp thư điện tử (Email):  dvkh.dn@info.vcbs.com.vn

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:

• Số tài khoản: 0041000950140

• Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng

• Mở tại: VCB CN Đà Nẵng

• Nội dung: Tên cổ đông/ Số CMTND/GPĐKKD nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN năm 2021/Số điện thoại cổ đông

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu mẫu biểu: chi tiết theo file đính kèm.

Theo VCBS