Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DAKRONG_BOND_2019 ÁP DỤNG CHO KỲ TRẢ LÃI TỪ 25/03/2022 ĐẾN 25/09/2022

Thứ 6, 18/03/2022

Kính gửi: CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐAKRÔNG NĂM 2019

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin gửi tới Quý Trái chủ lời chào trân trọng.

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng ký ngày 11/09/2019 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCBS) và Công ty CP Thủy điện Đakrông (ĐAKRÔNG);

Với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái Phiếu DAKRONG_BOND_2019 do ĐAKRÔNG phát hành ngày 25/09/2019, VCBS xin thông báo tới Quý Trái chủ lãi suất trái phiếu DAKRONG_BOND_2019 áp dụng cho kỳ trả lãi từ 25/03/2022 đến 25/09/2022 là: 9.625%/năm (Chín phẩy sáu trăm hai lăm phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS