Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCBS_BOND_2019_01 ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 06/05/2021 – 06/11/2021

Thứ 2, 26/04/2021

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu VCBS_BOND_2019_01 ngày 23/10/2019;

- Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Việt Nam Đồng ( trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN tại ngày xác định lãi suất (23/04/2021).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo lãi suất trái phiếu VCBS_BOND_2019_01 áp dụng cho kỳ tính lãi 06/05/2021 – 06/11/2021 là: 7.2 %/năm (Bảy phẩy hai phần trăm./.).

Trân trọng./.

Theo VCBS