Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VPI_BOND_2020_01 ÁP DỤNG CHO KỲ TRẢ LÃI TỪ 30/01/2022 đến 30/07/2022

Thứ 2, 24/01/2022

- Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng ký ngày 15/07/2020 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCBS) và Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI);

Với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái Phiếu VPI_BOND_2020_01 do VPI phát hành ngày 30/07/2020, VCBS xin thông báo tới Quý Trái chủ lãi suất trái phiếu VPI_BOND_2020_01 áp dụng cho kỳ trả lãi từ 30/01/2022 đến 30/07/2022 là: 9.225%/năm (Chín phẩy hai trăm hai lăm phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS