Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT TRÁI PHIẾU HƯNG THỊNH LAND PHÁT HÀNH NGÀY 16.4.2021

Thứ 2, 27/09/2021

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) số 01/VCBS-HUNG THINH LAND/2021 ký ngày 14/04/2021;

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (mã Trái phiếu: H79CH2122007) phát hành ngày 16/04/2021 cho các Trái chủ, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo về ngày khóa sổ, ngày thanh toán và ngày tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu cụ thể như sau :

1. Trái phiếu ngừng chuyển nhượng :     

-   Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Land 2021

    (Phát hành ngày 16/04/2021, tổng mệnh giá 300 tỷ)

-   Mã Trái phiếu:                                                     H79CH2122007

-   Kỳ hạn Trái phiếu:                                               12 tháng

-   Ngày Phát Hành Trái phiếu:                                16/04/2021

-   Ngày Đáo Hạn Trái phiếu:                                   16/04/2022

-   Hình thức Trái phiếu:                                            Ghi sổ

-   Lãi suất Trái phiếu cho kỳ trả lãi 16/10/2021:       10,5%/năm                              

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và thanh toán trái tức:           

-   Ngày Khóa Sổ :                                                   07/10/2021

-   Ngày đến hạn thanh toán trái tức:                       18/10/2021 (Do 16/10/2021 là ngày nghỉ)

3. Thời gian ngừng nhận chuyển nhượng :

VCBS sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Land 2021 (mã Trái phiếu: H79CH2122007) phát hành ngày 16/04/2020 vào ngày 07/10/2021.                                                          

Trân trọng thông báo./

Theo VCBS