Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG CỔ PHIẾU CỦA VCB

Thứ 5, 27/01/2022

Căn cứ :

- Hợp đồng dịch vụ số 06/2008/VCB-VCBS ngày 30/06/2008 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) và các Phụ lục kèm theo.

- Thông báo số 3644/TB-VSD ngày 13/12/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông VCB để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

- Công văn số 2056/VCB-CLTG&TKTH về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho các cổ đông chưa lưu ký của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam như sau :

1. Chứng khoán của tổ chức phát hành :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Mã chứng khoán : VCB                     

- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông                    

- Mệnh giá : 10.000 đồng

2. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho các cổ đông chưa lưu ký

- Đối tượng nhận cổ phiếu: Là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu VCB nhưng chưa thực hiện lưu ký chứng khoán lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/12/2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1.000:276 (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 276 cổ phiếu mới)

- Hình thức phát hành: Ghi tăng trên sổ đang nắm giữ của các cổ đông chưa lưu ký.

- Ngày thực hiện: 25/01/2022   

3. Thủ tục chi trả :

  • Đối với cổ đông là cá nhân :

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thư khác (được ghi trên Sổ chứng nhận cổ đông VCB).

- Sổ chứng nhận cổ đông VCB.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ phiếu thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

  • Đối với cổ đông là pháp nhân :

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính)

- Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục nhận cổ phiếu.

- Sổ chứng nhận cổ đông VCB.

Trường hợp cổ đông đã thực hiện lưu ký sau thời điểm chốt danh sách và hiện nay đang không giữ sổ sẽ lập đề nghị cấp sổ theo mẫu của VCBS.

     4.   Địa điểm thực hiện:

  • VCBS Trụ sở chính:

Địa chỉ : Tầng 12 Tòa nhà Vietcombank Tower - 198 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 0243.9366993 (Ext: 194,196).  

  • VCBS chi nhánh Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 12, số 251 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: 02363.888991 (Ext: 822)

  • VCBS chi nhánh TP HCM:

Địa chỉ: Lầu 1 (Trệt), 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại liên hệ: 0283.8208116 (ext: 621;630;625;629;626)

Cổ đông có thể thực hiện quyền tại các Điểm giao dịch theo thông báo của VCBS từng thời kỳ được đăng tải trên website: www.vcbs.com.vn.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS