Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 9

Thứ 3, 12/07/2022

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9.

Nội dung chi tiết: xem tại đây.

Trân trọng./.

Theo VCBS