Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Thứ 6, 05/08/2022

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 70/GPĐC-UBCK ngày 04/08/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 04 năm 2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trân trọng thông báo về việc đã thay đổi thông tin Người đại diện pháp luật kể từ ngày 04/08/2022.

Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Trân trọng thông báo !

 

Theo VCBS