Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Thứ 3, 25/05/2021

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Tên viết tắt: VCBS

- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 09/ GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/04/2002 và các Giấy phép điều chỉnh

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12&17, Tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 024.39366990                    Số fax: 024.38238730

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán

2. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

- Mã trái phiếu mua lại: VCBS_BOND_2019_1.

- Phương thức tổ chức mua lại:  Theo đơn đề nghị mua lại trái phiếu trước hạn của Người sở hữu Trái phiếu.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 5.000.000.000 VND.

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Căn cứ Các Điều Khoản Và Điều Kiện tại Bản Công Bố Thông Tin Chào Bán Trái Phiếu VCBS_BOND_2019_01 đã được ban hành ngày 23/10/2020, sau 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành (Ngày Phát Hành là ngày 06/11/2019), Người Sở Hữu Trái Phiếu (Khách Hàng) được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát hành (VCBS) mua lại trước hạn trái phiếu.

- Nguồn mua lại: Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh.

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 15/06/2021

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

a. Tổ chức tư vấn và Đại lý phát hành

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12&17, Tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 024.39366990                    Số fax: 024.38238730

- Web: http://vcbs.com.vn/

- Email: vanthu_hsc@vcbs.com.vn

b. Tổ chức Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12&17, Tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 024.39366990                    Số fax: 024.38238730

- Web: http://vcbs.com.vn/

- Email: vanthu_hsc@vcbs.com.vn

VCBS rất hy vọng sẽ được hợp tác với Quý Khách Hàng trong thời gian tới.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS