Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DBCCH2126001 ÁP DỤNG CHO KỲ TRẢ LÃI TỪ NGÀY 14/06/2021 ĐẾN NGÀY 14/12/2021

Thứ 5, 10/06/2021

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin về chào bán Trái phiếu DBCCH2126001 phát hành ngày 08/06/2021 (Mục 7.1 – Lãi suất);

- Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất (09/06/2021)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách là Đại lý Phát hành, Đăng ký, Lưu Ký, Thanh Toán trân trọng thông báo lãi suất Trái phiếu DBCCH2126001 áp dụng cho kỳ trả lãi từ ngày 14/06/2021 đến ngày 14/12/2021 là: 8.175 %/năm (Tám phẩy một trăm bảy mươi lăm phần trăm/ năm).

Trân trọng./.

Theo VCBS