Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2-9

Thứ 3, 24/08/2021

Căn cứ Thông báo số 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9, cụ thể như sau:

Thời gian nghỉ giao dịch: Thứ Năm ngày 02/09/2021 và thứ Sáu ngày 03/09/2021 (trong đó thứ Sáu ngày 03/09/2021 là ngày nghỉ liền kề sau theo Luật Lao động).

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS