Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (ANNOUNCEMENT OF CHANGE OF INVOICE INFORMATION)

Thứ 3, 02/08/2022

Kính gửi: Quý khách hàng!

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 07/07/2022, Văn phòng của VCBS – Trụ sở chính đã được chuyển về địa chỉ mới như sau:

Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Do đó, kể từ ngày 07/07/2022, Thông tin phát hành hóa đơn của VCBS-Trụ sở chính sẽ được thay đổi như sau:

- Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Mã số thuế (MST): 0101248046

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Kính báo./.

 

Dear valued customer!

According to our latest version of certificate of business registration dated on 07th July 2022, We, Vietcombank Securities Company Limited - Head office (VCBS-HO) ’s brand new office is as below:

The brand new address: 6th, 7th, 8th Floor, Capital Building, 72 Tran Hung Dao Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

As of 07th July 2022, please note that our invoices information has been as below:

Issuer:Vietcombank Securities Company Limited

Issuer’s tax code: 0101248046

Issuer’s address: 6th, 7th, 8th Floor, Capital Building, 72 Tran Hung Dao Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

Sincerely!

Theo VCBS