Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2021

Thứ 6, 16/04/2021

Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và năm 2021, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021 như sau:

1. Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương:

- Ngày nghỉ giao dịch: thứ Tư, ngày 21/04/2021.

- Ngày giao dịch trở lại: thứ Năm, ngày 22/04/2021.

2. Nhân dịp Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:

- Ngày nghỉ giao dịch: từ thứ Sáu, ngày 30/04/2021 đến hết thứ Hai, ngày 03/05/2021 (trong đó thứ Hai ngày 03/05/2021 nghỉ bù theo Luật Lao động).

- Ngày giao dịch trở lại: thứ Ba, ngày 04/05/2021.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS