Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: Thông báo điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với sản phẩm Giao dịch kỹ quỹ tại VCBS

Thứ 7, 10/11/2012

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng chính sách hỗ trợ đối với sản phẩm Giao dịch ký quỹ tại VCBS, chi tiết như sau:

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ tại VCBS, VCBS quyết định áp dụng chính sách không thu khoản tiền phạt vi phạm Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch ký quỹ (kiêm hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ được quy định tại Điểm 8.1 Điều 8 - Giải quyết tranh chấp) của các Hợp đồng đã ký với Quý Khách hàng.

Trân trọng./.

Theo VCBS