Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: Thông báo điều chỉnh kỳ hạn cho vay tối thiểu đối với sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ

Thứ 4, 08/05/2013

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi thông tin liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo tới Quý khách hàng việc điều chỉnh kỳ hạn tối thiểu đối với sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ áp dụng tại VCBS, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kỳ hạn tối thiểu cho vay mua ký quỹ tại VCBS:

- Kỳ hạn tối thiểu cũ: 02 ngày

- Kỳ hạn tối thiểu mới: 01 ngày

- Thời gian hiệu lực: từ ngày 09/05/2013

2. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS đã được công bố không thay đổi.

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ đến các điểm giao dịch của VCBS. 

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS