Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS thông báo thông tin liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS

Thứ 5, 09/08/2012

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ
Kiêm Hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ tại VCBS)

Căn cứ Quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc điều chỉnh cách tính giá tham chiếu tại Quyết định số 54/QĐ-SGDHN ngày 05/03/2012 về việc ban hành Quy chế Giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo tới Quý khách hàng việc điều chỉnh Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ Kiêm Hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ tại VCBS để phù hợp với thay đổi của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

Điểm 1.2.4 Điều 1 của Hợp đồng giao dịch ký quỹ được điều chỉnh thành:

Tổng tài sản là tổng giá trị tiền (đã thu/khấu trừ thuế/phí theo quy định) và chứng khoán được quy ra tiền trên tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng tại thời điểm xác định giá trị. 

Tổng tài sản = Số lượng chứng khoán trên TK giao dịch ký quỹ x Giá chứng khoán + Tiền trên tài khoản Giao dịch ký quỹ
Trong đó:
- Số lượng chứng khoán = Số dư hiện tại - Số đã bán khớp nhưng chưa thanh toán + Số đã mua khớp nhưng chưa về tài khoản
- Giá chứng khoán được xác định là giá đóng cửa đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết tại HSX hoặc là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch trong ngày theo quy định tại HNX.

Cách xác định Giá chứng khoán tại đây có thể được điều chỉnh theo quy định của HSX, HNX và hoặc quy định của Pháp luật trong từng thời kỳ.

Một số trường hợp cụ thể giá chứng khoán được quy định như sau:
(i) Trường hợp chứng khoán thực hiện quyền : Giá chứng khoán là giá tính theo công thức do HSX, HNX quy định
(ii) Trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch, chứng khoán bị hủy niêm yết, bị đưa vào diện cảnh bảo, bị đưa vào diện kiểm soát: Giá chứng khoán được chỉnh về bằng 0.
- Tiền trên Tài khoản Giao dịch ký quỹ = Số dư hiện tại + Số tiền bán nhưng chưa về tài khoản + Số tiền Khách hàng đã nhận vay chưa được ghi Có trên Tài khoản giao dịch ký quỹ

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ đến các điểm giao dịch của VCBS. 

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS