Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

TV2: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

Thứ 6, 01/07/2022
TV2: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo  thay đổi nhân sự HĐQT và BKS như sau:


Tài liệu đính kèm
  54807_han-su-HDQT,-BKS.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.