Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

VSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thứ 6, 18/06/2021
VSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54845_-VSH--BB-DHCD-TN.pdf
 54847_-VSH--NQ-DHCD-TN.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.