Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

MBS: Công đoàn cơ sở đăng ký mua 23.000 CP

Thứ 4, 25/05/2022
MBS: Công đoàn cơ sở Thành viên CTCP Chứng khoán MB - Công đoàn - đăng ký mua 23.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn cơ sở Thành viên CTCP Chứng khoán MB
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
- Mã chứng khoán: MBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90.000 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thu hồi cổ phiếu của CBNV khi chấm dứt hợp đồng lao động
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/06/2022.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.