Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

NFC: Công ty TNHH Hoàng Ngân đăng ký mua 100.000 CP

Thứ 5, 23/06/2022
NFC: Công ty TNHH Hoàng Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Hoàng Ngân
- Mã chứng khoán: NFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.701.726 CP (tỷ lệ 10,82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Thạch
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 32.850 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng cổ phần sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/06/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.