Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

TJC: Công ty cổ phần TRANSIMEX đã bán 325.000 CP

Thứ 5, 23/06/2022
TJC: Công ty cổ phần TRANSIMEX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 325.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần TRANSIMEX
- Mã chứng khoán: TJC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.583.180 CP (tỷ lệ 53,29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bảo Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 325.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 325.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.258.180 CP (tỷ lệ 49,51%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/06/2022.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.